บริษัท ตั้งย่งง้วนขนส่ง จำกัด

TYN Transport CO., LTD

บริษัทรับซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร และให้บริการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ครอบคลุมหลายพื้นที่ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

เกี่ยวกับเรา

ทีเอ็นทรานสปอร์ต เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังโดยการรับซื้อของบริษัทจะมีการรับซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรงคือจากเกษตรกรและผู้รวบรวมจากเกษตรกรอาทิเช่นหน่วยงานราชการคือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดหรือ ส.ก.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรประจำอำเภอหรือจังหวัดที่มีวัตถุดิบโดยไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งของบริษัท ที วาย เอ็น

บริการของเรา

บริการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร

รับซื้อพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพดฝักและข้าวโพดเมล็ด มันสำปะหลังหัวและมันเส้น

บริการขนส่ง

บริการขนส่งสินค้าพืชผลผลิตทางการ เกษตรและขนส่งสินค้าจำพวกวัสดุ

บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า

โกดังจัดเก็บสินค้า มีเนื้อที่ในการจัดเก็บสินค้า ทางการเกษตรเพื่อรองรับผลผลิตจากลูกค้า

ติดต่อเรา